Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski

PIELGRZYMKA I PIELGRZYMKA II PIELGRZYMKA III PIELGRZYMKA IV
PIELGRZYMKA V PIELGRZYMKA VI PIELGRZYMKA VII PIELGRZYMKA VIII

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA I

Hasło: Gaude Mater Polonia

Cel: udział w obchodach 1000. rocznicy
       śmierci św. Stanisława - patrona Polski.
* Papież odwiedził 8 miast.
* Jan Paweł II wygłosił 46 homilii i
   przemówień.
* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło ok.
   10 mln Polaków.
* Najwięcej wiernych przybyło na Mszę św.
   odprawioną przez Jana Pawła II na
   krakowskich Błoniach - 2 mln.
* Nad bezpieczeństwem Ojca Świętego
   czuwało ok. 90 tys. funkcjonariuszy MO,
   ORMO i SB.
Jak głosił Komunikat Sekretariatu Episkopatu Polski opublikowany 4 maja, podróż Ojca Świętego miała charakter religijnej pielgrzymki do ojczystego kraju, związanej z obchodzoną tego roku dziewięćsetną rocznicą śmierci św. Stanisława, biskupa krakowskiego.
Trasa pielgrzymki wiodła głównymi szlakami miejsc uświęconych krwią męczenników i drogich sercom Polaków.

Po raz pierwszy w historii Papież złożył wizytę w państwie komunistycznym, włączając się tym samym w sprawy międzynarodowe, będące dotychczas domeną polityków.
Wystąpienia papieskie, przypominające dzieje naszego narodu, jego duchowe dziedzictwo i związki z innymi krajami europejskimi, odbiły się szerokim echem w świecie.
"Jan Paweł II odegra znaczną rolę w rozwoju stosunków między Wschodem a Zachodem" - napisał po pielgrzymce "New York Times". Nie pomylił się.


na górę strony

PIELGRZYMKA II

Hasło: Pokój Tobie, Ojczyzno moja

Cel: Udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta - Adama Chmielowskiego i o. Rafała - Józefa Kalinowskiego.
Trasa: Warszawa - Niepokalanów - Częstochowa - Poznań - Katowice - Wrocław - Góra Św. Anny - Kraków
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, będąca zarazem osiemnastą zagraniczną podróżą Papieża, miała charakter dziękczynienia za sześćset lat obecności Matki Bożej w wizerunku częstochowskim.
Przypadając jednocześnie w czasie Jubileuszowego Roku Odkupienia połączyła aspekt maryjny - widoczny na całym szlaku pielgrzymki - z chrystologicznym.

Tak jak przed czterema laty, także i teraz bardzo silny był wydźwięk społeczny i polityczny papieskiej wizyty.
Ojciec Święty mówił o podmiotowości narodu, o jego prawie do suwerenności i o sile, jaką państwo winno czerpać z poparcia społeczeństwa.
Przypomniał zasady sprawiedliwości społecznej zawarte w Ewangelii.
Wskazał na konieczność rzetelnej pracy i odnowy moralnej narodu.
Mówił też o pojednaniu, poszanowaniu i dialogu społecznym, określając zasady współżycia swoich rodaków w dzisiejszej Polsce.
Przybył do nas z orędziem miłości, prawdy i pokoju.


na górę strony

PIELGRZYMKA III

Hasło: Do końca ich umiłował

Trasa: Warszawa - Lublin - Tarnów - Kraków - Szczecin, Gdynia - Gdańsk - Częstochowa - Łódź - Warszawa.

Cel: udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, tak jak dwie poprzednie, miała charakter religijny, zawierając jednocześnie treści moralne i społeczne.
Bezpośrednio wiązała się z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym, któremu osobiście przewodniczył Ojciec Święty.
Myślą przewodnią pielgrzymki było powiązanie Eucharystii z innymi sakramentami w wymiarze osobistym i społecznym.
Jednocześnie Papież odwoływał się do polskiego dziedzictwa narodowego, do doświadczeń ostatnich lat i do aktualnej sytuacji kraju.
Wskazał główne kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce oraz zadania ludzi wierzących w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.
Wyniósł także na ołtarze nowych polskich błogosławionych: biskupa Michała Kozala i Karolinę Kózkównę.

na górę strony

PIELGRZYMKA IV

Hasło: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.

Czas trwania pielgrzymki: Część pierwsza: 1-9 czerwca 1991 r., część druga: 13-16 sierpnia 1991

Trasa: Część pierwsza:
Koszalin - Rzeszów, Przemyśl - Lubaczów - Kielce - Radom - Łomża - Białystok - Olsztyn - Włocławek - Płock - Warszawa Część druga: Kraków - Wadowice - Częstochowa - Kraków
Cel: rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, beatyfikacja bp. Józefa Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy. W sierpniu Jan Paweł II przewodniczył odbywającym się w Częstochowie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży.
Cztery lata, jakie minęły od ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego, okazały się być latami przełomowymi.
1 czerwca 1991 roku przywitaliśmy Jana Pawła II w wolnej Polsce.
Głównym motywem zaproszenia Papieża było tym razem dziękczynienie, jakie wraz z największym Rodakiem pragnęliśmy złożyć Bogu za dokonujące się w Ojczyźnie przemiany.
Przebiegająca pod hasłem "Bogu dziękujcie... Ducha nie gaście" wizyta była jednocześnie czasem wielkiej, ogólnospołecznej modlitwy o dobre wykorzystanie odzyskanej wolności.
Nauczanie papieskie oparte zostało tym razem na Dekalogu - "dziesięciu słowach, od których zależy przyszłość narodu, państwa, Europy, świata" (z homilii Jana Pawła II w Koszalinie, 1 czerwca 1991 r.). Pamiętajmy o tych słowach także dziś.

na górę strony

PIELGRZYMKA V

Hasło: Wizyta duszpasterska

Trasa: Skoczów-Bielsko-Biała-Żywiec
Cel: oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, poprzedniego dnia kanonizowanemu przez Jana Pawła II w Ołomuńcu, podczas pielgrzymki do Czech.

Gdy w lutym 1994 roku przebywający w Watykanie biskup Tadeusz Rakoczy wystąpił z propozycją, by w czasie kanonizacji bł. Jana Sarkandra w Ołomuńcu Ojciec Święty nawiedził również Skoczów, wiążąca decyzja nie zapadła. W rok później zaproszenie zostało ponowione.

I stało się! 22 maja 1995 roku po raz kolejny powitaliśmy na polskiej ziemi Jana Pawła II. Była to szczególna wizyta, bowiem Papież przybył do Polski nieoficjalnie, pielgrzymując do miejsca urodzenia kanonizowanego dzień wcześniej Jana Sarkandra.

Ale nie tylko. Odwiedził także Żywiec i Bielsko-Białą, miasto, z którego wywodził się ród Wojtyłów i gdzie przedwcześnie zmarł starszy brat Papieża, Edmund. A więc - podróż sentymentalna...
Pielgrzymka miała także wymiar ekumeniczny.
W skoczowskim kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej miało miejsce spotkanie Ojca Świętego z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

na górę strony

PIELGRZYMKA VI

Hasło: Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki

Cel: zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz udział w obchodach 1000-lecia śmierci św. Wojciecha.

W czasie trwającej jedenaście dni podróży apostolskiej Ojciec Święty odwiedził dziewięć archidiecezji i diecezji.

Wziął udział w zamknięciu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, przewodniczył obchodom milenium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha i uczestniczył w jubileuszu 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dokonał także dwóch kanonizacji i dwóch beatyfikacji.

W Gnieźnie wziął udział w spotkaniu z prezydentami siedmiu państw związanych z działalnością św. Wojciecha: Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Spotkanie nawiązywało do Zjazdu Gnieźnieńskiego z 1000 roku i poświęcone było problemom europejskim. Przybył, by wskazać nam drogę ku trzeciemu tysiącleciu.

na górę strony

PIELGRZYMKA VII

Hasło: Bóg jest miłością

Cel: zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu 
       Plenarnego.

* Podczas 13-dniowego pobytu w Ojczyźnie
   Jan Paweł II odwiedził 22 miasta.
* Ojciec Święty kanonizował bł. Kingę i
   beatyfikował 111 osób - 108 Męczenników z
   okresu II wojny światowej, ks. Stefana
   Frelichowskiego, m. Reginę Protman i
   Edmunda Bojanowskiego.
* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło 10
   milionów wiernych.
* Telewizyjne transmisje uroczystości z
   udziałem Papieża obejrzało 90% Polaków.
* W papieskiej Mszy św. w Siedlcach
   uczestniczyło 5 tys. grekokatolików.
* Niezaplanowanym wcześniej punktem 
   papieskiej pielgrzymki były odwiedziny
   w domu państwa Bożeny i Stanisława 
   Milewskich - ubogich mieszkańców
   podsuwalskiej wsi Leszczewo.

Niezapomniana była wizyta Ojca Świętego w rodzinnym mieście, w Wadowicach. Papież wspominał czasy dzieciństwa i młodzieńcze. Szkołę, maturę, pierwsze spotkania z teatrem oraz powołanie do kapłaństwa. Mówił, że w Wadowicach wszystko się zaczęło. Przypominał swoich przyjaciół, bliskie mu miejsca, okolice Wadowic. Wzruszenie i radość ogarnęła wszystkich. Dialog Papieża i zgromadzonych wadowiczan wielu osobom zapadł w pamięci, jako jeden z najbardziej wzruszających momentów tej pielgrzymki.

na górę strony

PIELGRZYMKA VIII

Hasło: Bóg bogaty w miłosierdzie

Trasa: Kalwaria Zebrzydowska - Kraków 
           Łagiewniki


Cel: poświęcenie sanktuarium Miłosierdzia
       Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

* Papież spędził w Polsce tylko trzy dni. 
   Odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską,
   obchodzącą 400-lecie istnienia.

* Na krakowskich Błoniach Jan Paweł II
   beatyfikował abp. Zygmunta Szczęsnego
   Felińskiego (1822-1895), ks. Jana
   Balickiego(1869-1948), o. Jana Beyzyma SJ
   (1850-1912), s. Sancję Szymkowiak
   (1910-1942).

* W uroczystościach z udziałem
   Ojca Świętego uczestniczyło 3,5 mln osób.

* Najwięcej wiernych wzięło udział w Mszy
   św.beatyfikacyjnej na krakowskich
   Błoniach - 2,5 mln.

"Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen."

 

na górę strony